Ωρολόγια Προγράμματα

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά οκτώ (8) μαθήματα, πέντε (5) μαθήματα κοινά και τρία (3) κατευθύνσεων (Αρχιτεκτονική ή Δομοστατική).
Επίσης υποχρεωτική είναι η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Τα σεμινάρια αφορούν διαλέξεις ειδικών επιστημόνων σε σχετικά θέματα του Π.Μ.Σ.

Κατεβάστε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 ΕΔΩ.

Σημείωση: 
Για διευκόλυνση των υποψηφίων που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ.-Α.ΔΟ.ΑΠ., τα μαθήματα είναι δυνατόν, να πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή (απόγευμα – 6 ώρες) και Σάββατο (πρωί – 6 ώρες).

01-semester

02-semester-arch

02-semester-struc

03-semester-msc-thesis

Advertisements