Φωτογραφίες

Στη σελίδα αυτή περιλαμβάνεται φωτογραφικό υλικό από εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές, σεμινάρια, στιγμές από τη διδασκαλία, ορκωμοσίες, όπως και εκδηλώσεις του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. Επιλέξτε από το κεντρικό μενού τη σελίδα «Φωτογραφίες» κι έπειτα την αντίστοιχη υποσελίδα που σας ενδιαφέρει.

 

Advertisements