Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα)

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τα Τρίκαλα ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και έχει ως αποστολή, με τη διδασκαλία και την έρευνα, να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επίλυση των προβλημάτων που περιέχονται στο πλαίσιο της δόμησης κτιρίων, σύγχρονων και ιστορικών, της αξιοποίησης του οικιστικού πλούτου και της διαμόρφωσης και προστασίας του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση για την επιστημονική επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Το Τμήμα λειτουργεί με δύο κατευθύνσεις σπουδών:

Α: Δομοστατικούς Μηχανικούς
Β: Μηχανικούς Μορφολογίας και Αναστήλωσης

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το προφίλ του Τμήματος και το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών είναι διαθέσιμες ΕΔΩ

Advertisements