Σεμινάρια

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, στο πλαίσιο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Δρ Κωνσταντίνος Συρκαμέζης – Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής, Ελάτεια Λάρισας, 17-6-2017

Σεμινάριο με την «KNAUF Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.» – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα), Τρίκαλα, 2-2017

Δρ Γεώργιος Βαρελίδης – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα), Τρίκαλα, 11-6-2016

Δρ Κωνσταντίνος Συρκαμέζης – Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής, Ελάτεια Λάρισας, 14-5-2016

Advertisements