Πρόγραμμα Σπουδών

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά οκτώ (8) μαθήματα, πέντε (5) μαθήματα κοινά και τρία (3) κατευθύνσεων (Αρχιτεκτονική ή Δομοστατική).
Επίσης υποχρεωτική είναι η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.Τα σεμινάρια αφορούν διαλέξεις ειδικών επιστημόνων σε σχετικά θέματα του Π.Μ.Σ.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2015-2016

Ωρολόγια Προγράμματα Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Περιγράμματα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Πρόγραμμα Εξετάσεων Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Advertisements