Προσωπικό

Διοίκηση Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Μ.Σ.
Δρ Μιχαήλ Βλαχογιάννης
Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Δρ Μιχαήλ Βλαχογιάννης
Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Δρ Μιχαήλ Βλαχογιάννης, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
Δρ Θεόδωρος Γιαλαμάς, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
MSc Νικόλαος Σαμαράς , Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Διδάσκοντες Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Καθηγητές
Δρ Αφροδίτη Πασαλή, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
Δρ Μιχαήλ Βλαχογιάννης, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
Δρ Φιλόθεος Λόκκας, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Καθηγητές Εφαρμογών
M.Sc. Νικόλαος Σαμαράς, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Δρ Γρηγόριος Μανούκας, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
Δρ Αθανάσιος Μωυσιάδης, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
Δρ Δημήτριος Χριστοδούλου, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Εξωτερικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες
Δρ Αλέξανδρος Βαγγελάκος
Δρ Ιωάννης Βλαχοστέργιος

Διοικητική Υποστήριξη Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Γραμματέας Π.Μ.Σ.
M.Sc. Βασίλειος Αρέτος, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Διαχείριση Οικονομικών Θεμάτων Π.Μ.Σ.
Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Υπεύθ. Δημοσίων Σχέσεων Π.Μ.Σ.
Δρ Αθανάσιος Μωυσιάδης, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Βιβλιοθηκονόμος Π.Μ.Σ.
Ειρήνη Φραγκάκη, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Advertisements