Πλαίσιο Λειτουργίας

Το πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Α.ΔΟ.ΑΠ. περιλαμβάνει τον Εσωτερικό Κανονισμό και το Φ.Ε.Κ. Ιδρύσεως του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Advertisements