Ορκωμοσίες

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό από τις τελετές ορκωμοσίας των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Ορκωμοσία ΠΜΣ – ΑΔΟΑΠ, 24-7-2017 (‘Α κύκλος)

 

Advertisements