Διδασκαλία

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό από την εκπαιδευτική διαδικασία του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Τοπογραφία – Γεωματική, Απρίλιος και Μάιος 2017.

Διορθώσεις εργασιών, 23-1-2016.

Advertisements