Δρ Ιωάννης Ε. Βλαχοστέργιος

vlaxostergios

Επικοινωνία
Τηλέφωνο: +30 697 7426 616
E-mail: ioannis_vl@yahoo.gr

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Ιωάννης Βλαχοστέργιος ολοκλήρωσε τις σπουδές Αρχιτεκτονικής στην Ανωτάτη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. απ’ όπου αποφοίτησε με βαθμό Διπλώματος 8,26 και στο Department of Architecture and Building Science του Strathclyde University (G.B.) απ’ όπου έλαβε το B.Sc. in Architectural Studies with Honours και το Μεταπτυχιακό Master of Science. Αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με βαθμό Άριστα. Έχει παρακολουθήσει (2003-2011) ανελλιπώς τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια του Δ.Π.Μ.Σ.: «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Έχει συμπληρώσει την εκπαίδευσή του: α) «Πρόγραμμα Εξειδίκευσης σε θέματα Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων» του ΥΠ.ΠΟ. όπου αξιολογήθηκε με Άριστα, β) στο Θερινό Πανεπιστήμιο Eger Ουγγαρίας: «Προστασία Μνημείων», γ) το University CUM School Monument Conservation and Environmental Protection: «Οχυρωματικά έργα στη λεκάνη της Μεσογείου: Τεχνολογίες για την Προστασία και τη Συντήρηση», δ) το ICCROM-ΑΠΘ: «Συντήρηση Τοιχοποιίας Βυζαντινής Περιόδου, Θεωρία και Πράξη-CAMBA 99», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. ΄Εχει διδάξει ως έκτακτος Καθηγητής (Π.Δ.407/80) επί τρία έτη στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Π.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα στο Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων (Παράρτημα Τρικάλων) του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και ως Επιβλέπων Εκπαιδευτής στην πρακτική άσκηση των φοιτητών (ΕΠΕΑΕΚ Ι&ΙΙ) του ΑΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Αρχικά εργάστηκε ως ελεύθερος επεγγελματίας, στη συνέχεια προσλήφθηκε στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Λάρισας και από το 1992 εργάσθηκε ως μόνιμος αρχιτέκτων μηχανικός στην 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ. Στα πλαίσια των υπηρεσιακών του υποχρεώσεων έχει εκπονήσει διάφορες μελέτες για την προστασία μνημείων. Είχε ορισθεί ως υπεύθυνος επιβλέπων μηχανικός της 7ης ΕΒΑ για τα μεγάλα έργα του Β΄ Κ.Π.Σ.(1994-1999): α)«Συντήρηση-Αξιοποίηση Ιστορικών Χώρων Ν. Τρικάλων-Μετέωρα» Π/Υ 400εκατ. δραχμών β)«Συντήρηση-Αξιοποίηση Ιστορικών Χώρων Ν. Καρδίτσας-Κάστρο Φαναρίου» Π/Υ 382εκατ. δραχμών, ως και στα έργα του Γ΄ Κ.Π.Σ.(2000-2006): α)«Οργάνωση-εξοπλισμός Βυζαντινού Μουσείου Υπάτης» Π/Υ 235.200ευρώ, β)«Αποκατάσταση Τμημάτων Κάστρου Φαναρίου Ν. Καρδίτσας & Ηλεκτροφωτισμός» Π/Υ 909.227 ευρώ, γ)«Διαμόρφωση Αρχ/κών Χώρων Αζώρου-Μηλέας Δήμου Σαρανταπόρου» Π/Υ 158.180ευρώ, δ) «Ανάπλαση και Ανάδειξη Αρχ/κού Χώρου Φθιωτίδων Θηβών Ν. Αγχιάλου» Π/Υ 293.470ευρώ, ε) «Αναστήλωση Καθολικού Ι.Μονής Αγίου Δημητρίου (Τσάγεζι) Ν. Λάρισας» Π/Υ 865.800ευρώ. Από το 2008 υπηρέτησε ως Προϊστάμενος του Τμήματος: «Αρχαιολογικών Έργων και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων» της 7ης ΕΒΑ. Από το 2011 υπηρέτησε ως Διευθυντής στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Ηπείρου, της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ και στη συνεχεία από το 2014 ως Διευθυντής της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας, οπότε και αποχώρησε το 2015. Συμμετείχε ως εκπρόσωπός του ΥΠ.ΠΟ. σε Ομάδες εργασίες και πλήθος Επιτροπών και Συμβουλίων. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά ημερίδων-συνεδρίων, πλέον των τριάντα που παρακολούθησε, σχετικών με την προστασία, τεκμηρίωση, συντήρηση, αποκατάσταση και αναστήλωση μνημείων και σε τέσσερα βιβλία (ως συγγραφέας-επιμελητής). Έχει συμμετάσχει σε συναφή Σεμινάρια του Ε.Κ.Δ.Δ. Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στην Προστασία και Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Advertisements