Βασίλειος Ν. Αρέτος

Επικοινωνία
Τηλέφωνο: +30 697 2488 516
E-mail: aretos@teithessaly.gr

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Βασίλειος Αρέτος είναι απόφοιτος του Τμήματος Δασοπονίας του ΤΕΙ Λάρισας, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).
Σήμερα υπηρετεί ως Διοικητικός Υπάλληλος στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και ειδικότερα ως Προϊστάμενος Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρικάλων).
Έχει εργαστεί στο Δασαρχείο Καλαμπάκας και επί σειρά ετών σε Προγράμματα (Ερευνητικά, ΕΠΕΑΕΚ, Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, κ.ά.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΕΘΙΑΓΕ, των Αναπτυξιακών Εταιρειών των νομών Καρδίτσας και Λάρισας.
Δίδαξε για δεκαέξι (16) Ακαδημαϊκά Έτη ως Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Δασοπονίας και Δ.Φ.Π. του ΤΕΙ Θεσσαλίας (πάνω από 4.300 ώρες διδασκαλίας), καθώς και σε ΚΕΚ ως Εισηγητής σε Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων.
Συμμετείχε στην Ερευνητική Ομάδα τεσσάρων (4) Ερευνητικών Προγραμμάτων και στην Ομάδα εκπόνησης οχτώ (8) Μελετών.
Έχει δημοσιεύσει εννέα (9) εργασίες σε Πρακτικά εθνικών Συνεδρίων, μία (1) εργασία σε Πρακτικά διεθνούς Συνεδρίου και είναι μέλος της Συγγραφικής Ομάδας ενός (1) Βιβλίου.
Τέλος, είναι ενταγμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και στο Μητρώο Εισηγητών ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Advertisements