Δρ Αφροδίτη Α. Πασαλή

pasali

Επικοινωνία
Τηλέφωνο: +30 693 2714 215
E-mail: a.pasali@teithessaly.gr

Σύντομο Βιογραφικό
Η Αφροδίτη Πασαλή σπούδασε Αρχιτέκτων Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο στον Τομέα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής.
Παρακολούθησε 2 σεμινάρια «Επιχειρισιακής Έρευνας και Προγραμματισμού» και «Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Διαθέτει 39 έτη εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ως Καθηγήτρια.
Έχει διδάξει σε τέσσερις κύκλους Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε τρεις κύκλους Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Πανεπιστημίου Μπάρι.
Διαθέτει 40 έτη επαγγελματικής δραστηριότητας (τεχνικό γραφείο). Υπηρέτησε ως Αρχιτέκτων Μηχανικός επί ένα έτος στο Τμήμα Χωροταξίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Υπηρέτησε ως Προϊσταμένη επί τρία έτη στην Τεχνική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Επέβλεψε μελέτες οικοδομικών έργων στο Τ.Ε.Ι. (Χωροταξικό, κτίρια εστιών, Σ.Δ.Ο., Σ.Τ.Ε.Γ., συνεδριακού κέντρου, βιβλιοθήκης, αγιογράφησης ναού).
Έχει επιτελέσει διοικητικό έργο στο Τ.Ε.Ι. συμμετέχοντας σε πλήθος επιτροπών διαγωνισμών του δημοσίου. Διετέλεσε μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. για πέντε έτη, Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. για πέντε έτη, Πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας για δύο έτη, Προϊσταμένη του Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας για πέντε έτη, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας για δύο έτη.
Συμμετείχε σε οκτώ Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα ως μέλος και σε ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ως Επιστημονικός και Ιδρυματικός Υπεύθυνος.
Έχει εκπονήσει Προγράμματα Σπουδών τριών Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Εχει δημοσιεύσει 2 Διατριβές. Διαθέτει 55 αυτοδύναμες δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και έχει συγγράψει ικανό αριθμό λημμάτων σε εγκυκλοπαίδεια.
Συνέγραψε διδακτικές σημειώσεις ένδεκα μαθημάτων για χρήση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι.
Τέλος, συμμετείχε με ατομικές ανακοινώσεις σε τριανταπέντε Συμπόσια, Συνέδρια και Ημερίδες.

Advertisements