Δρ Αλέξανδρος Β. Βαγγελάκος

Επικοινωνία
Τηλέφωνο: +30 6947 373963
E-mail: alexvage@gmail.com

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Αλέξανδρος Βαγγελάκος σπούδασε πολιτικός μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με βαθμό «Άριστα» στην «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων». Στη συνέχεια εκπόνησε τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Εντατική Κατάσταση και Παθολογία μεγάλων ιστορικών κτιρίων στην Κεντρική Ελλάδα» και το 2008 αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
Από το 1999 έως σήμερα ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού. Την περίοδο 1999-2005 ασχολήθηκε με τη σύνταξη μελετών και την επίβλεψη κτιριακών έργων ως ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ παράλληλα συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα του Α.Π.Θ. με θέμα: «Έλεγχος επάρκειας και πρόταση επισκευής της Βυζαντινής γέφυρας της Πύλης Τρικάλων». Από το 2005 έως σήμερα, υπηρετεί ως πολιτικός μηχανικός στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με κύριο αντικείμενο τη σύνταξη μελετών και επίβλεψη δημοσίων έργων.
Τις περιόδους 2003-2005 και 2009-2010 εργάσθηκε ως εργαστηριακός συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας και στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, με αντικείμενο τη διδασκαλία μαθημάτων στον τομέα των Κτιριακών Κατασκευών. Επίσης, την περίοδο 2010-2014 εργάσθηκε ως εκπαιδευτής ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων σε Κ.Ε.Κ.
Έχει δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, περιοδικά, κ.λπ.

Advertisements