Έντυπα Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Στη σελίδα αυτή είναι διαθέσιμα τα Έντυπα Υποβολής Υποψηφιοτήτων                                 στο Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. τα οποία, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει,                 συπληρωμένα σε ηλεκτρονική (adoap-trikala@teithessaly.gr) και σε έντυπη μορφή         στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πίνακας Στοιχείων Υποψηφίου

Πριν την αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ως προεγγραφή στον

Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης Πειραιώς 5609-079695-630,                                     ΙΒΑΝ GR03 0172 6090 0056 0907 9695 630, 

Όνομα Δικαιούχου: Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, το ποσό των 300€,έναντι του συνολικού ποσού των διδάκτρων με την αιτιολογία «ΑΔΟΑΠ-Επώνυμο-ΑΦΜ». Το παραπάνω ποσό θα επιστραφεί αμέσως μετά την αξιολόγηση σε εκείνους τους υποψηφίους, οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα επιλεγούν. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στην περίπτωση αυτήν όπως επικοινωνήσετε, πριν την κατάθεση (ή την ίδια μέρα), με την κ. Μαρσιώτη 2410 684701, σχετικά με τα στοιχεία έκδοσης του τιμολογίου και την αποστολή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τους φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο του ΠΜΣ-ΑΔΟΑΠ του ΑΕ 2015-2016, ο αριθμός λογαριασμού κατάθεσης των διδάκτρων είναι ο ακόλουθος:

5609-055135-340, ΙΒΑΝ    GR40 0172 6090 0056 0905 5135 340

Advertisements