Η διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς έχει αναγνωριστεί πλέον ως ένας τομέας εξαιρετικά σημαντικός για τις σύγχρονες κοινωνίες, αφού αντιμετωπίζεται ως κομμάτι της εθνικής ταυτότητας ενός λαού.

Στο πλαίσιο αυτό, η συντήρηση των ιστορικών κτηρίων ενός τόπου λαμβάνει πλέον τη δέουσα προσοχή συνυπολογίζοντας όλα τα νέα δεδομένα και τις τεχνικές που εφαρμόζονται από την επιστημονική κοινότητα διεθνώς.

Κι αν ο σεβασμός στη φυσιογνωμία τού υπό συντήρηση κτηρίου και η μη αλλοίωση των βασικών του χαρακτηριστικών είναι ένα θέμα, ένα άλλο εξαιρετικά κρίσιμο θέμα είναι η κατανόηση των αιτιών φθοράς του κτηρίου και των παραγόντων που συνέβαλαν στην καταπόνησή του, ούτως ώστε να επιλεγεί η πλέον κατάλληλη μέθοδος παρέμβασης που θα έχει διαχρονικά τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Επιλέγοντας τα κατάλληλα υλικά

Ενέσεις σε ρωγμές, συρραφή τοίχων και άλλες τεχνικές, που έχουν πλέον αναπτυχθεί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, χρησιμοποιούνται για να δώσουν νέα πνοή στον “πληγωμένο” φέροντα οργανισμό ενός παλαιού κτηρίου. Συχνά, άλλωστε, επιλέγεται συνδυασμός τεχνικών ως η πιο κατάλληλη λύση.

“Κλειδί” όμως, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί η σωστή επιλογή των υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ανεξαρτήτως μεθόδου.

Ολοένα και περισσότεροι μηχανικοί που ασχολούνται με τις αποκαταστάσεις παλαιών κτηρίων δίνουν πλέον εξαιρετικά μεγάλη έμφαση στη χρήση υλικών, τα οποία έρχονται σε απόλυτη αρμονία και συμβατότητα με τα υλικά τα οποία αρχικώς χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση τού υπό συντήρηση κτηρίου.

Η χρήση νέων υλικών, ιδίως εάν γίνει χωρίς εκτενή μελέτη, φαίνεται ότι δεν ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις αποκαταστάσεων, καθώς η συμπεριφορά των νέων αυτών υλικών με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από αυτή που είχε εκτιμηθεί αρχικώς.

Η εις βάθος εξέταση των παραγόντων που οδήγησαν στη φθορά ενός παλιού κτηρίου, αλλά και η βαθύτατη γνώση της συμπεριφοράς των υλικών τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανέγερσή του είναι στοιχεία εξαιρετικά σημαντικά για τη σύνταξη της μελέτης αποκατάστασής του. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα θα είναι απογοητευτικό ακόμα και επικίνδυνο.