Η αποκατάσταση των ιστορικών κτιρίων, των μνημείων που αποτελούν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ίδιας της ταυτότητας ενός τόπου, πρέπει να γίνεται με τη δέουσα προσοχή και με τη μέγιστη επιστημονική αρτιότητα.

Συγκεκριμένοι κανόνες και πρωτόκολλα έχουν θεσπιστεί σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου η διαδικασία της αποκατάστασης να γίνεται σωστά και με σεβασμό στον ίδιο τον χαρακτήρα και την ιστορικότητα του υπό εξέταση κτιρίου. Τελικός στόχος η πλήρης αξιοποίησή του, αλλά και η επανένταξή τους στην καθημερινότητα της πόλης, αφού έχει αποδειχτεί πως μόνο η επανάχρηση μπορεί τελικά να διασώσει το παλιό κτίριο, είτε αυτό έχει κριθεί διατηρητέο, είτε όχι.

Από τη Βενετία στη Γρανάδα

Τις βάσεις για την ανάγκη συντήρησης και αποκατάστασης κτιρίων και τοποθεσιών βάζουν οι μηχανικοί και λοιποί επιστήμονες που υπογράφουν την περίφημη “Χάρτα της Βενετίας” το 1964. Στη Χάρτα αυτή γίνεται σαφής αναφορά στο γεγονός ότι η ανθρωπότητα είναι υπεύθυνη απέναντι στις μελλοντικές γενιές κι έχει χρέος να παραδώσει σε αυτές τα μνημειακά έργα των λαών, μετά τη διάσωσή τους. Η διάσωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον αρχικό χαρακτήρα του εκάστοτε κτιρίου και σε καμία περίπτωση να μην αλλοιώνει τα αρχικά χαρακτηριστικά του.

Λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1985, με μια ανάλογη Χάρτα, τη σύμβαση της Γρανάδας, έρχεται στο επίκεντρο το θέμα της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Κτίρια – μνημεία, αρχιτεκτονικά σύνολα και ολόκληροι οικισμοί συμπεριλαμβάνονται στα προς διάσωση πολιτιστικά αποθέματα του κόσμου.

Σύμφωνα μάλιστα με αυτές τις διεθνείς συνθήκες προστασίας των κτιριακών αποθεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, η διάσωσή τους περνά μέσα από την επανάχρησή τους, αναλόγως βέβαια με τις ανάγκες του τόπου στον οποίο βρίσκονται. Σε κάθε περίπτωση, όμως, απαιτείται η διάσωση και προστασία τους, με την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων που διέπουν την όλη διαδικασία (καταγραφή ιστορικών κτιρίων, άμεση αντιμετώπιση δομικών – στατικών προβλημάτων, αξιολόγηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής τους αξίας, κατάρτιση πρότασης επανάχρησης, μελέτες και στο τέλος έργο αποκατάστασης).