Διατήρηση της αρχικής φυσιογνωμίας, σεβασμός στο ύφος και τα βασικά του χαρακτηριστικά, επιλογή της κατάλληλης μεθόδου μέσα από τη χρήση των πλέον ενδεδειγμένων υλικών.

Κάπως έτσι θα μπορούσε να συνοψιστεί η βασική μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται για την αποκατάσταση και συντήρηση των ιστορικών κτηρίων ενός τόπου.