Μετά από δεκαετίες έξαρσης στην ανοικοδόμη νέων κτηριακών συγκροτημάτων, συχνά διαφιλονικούμενης αρχιτεκτονικής αξίας αλλά και ποιότητας, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή στη διατήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων που ανεγέρθηκαν στο παρελθόν και αποτυπώνουν την ιστορική φυσιογνωμία ενός τόπου.

Η στροφή αυτή οδήγησε και σε άνθιση των ακαδημαϊκών σπουδών που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Δεν υπάρχει πλέον πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό ίδρυμα και Πολυτεχνική Σχολή που να μην συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών τους τμήμα για τη συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών μνημείων και κτηρίων.

Ποικιλία στο πρόγραμμα σπουδών

Είτε σε επίπεδο προπτυχιακό, είτε σε επίπεδο μεταπτυχιακής ή και διδακτορικής εξειδίκευσης, ο τομέας αυτός παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον για φοιτητές και διδάσκοντες.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει θέματα που άπτονται ενός εξαιρετικά μεγάλου φάσματος: από την ιστορία της Τέχνης, την προστασία του περιβάλλοντος, τη συντήρηση έργων Τέχνης και την υφιστάμενη νομοθεσία, μέχρι τη γνώση των δομικών υλικών, των τεχνικών συντήρησης, την κατάρτιση μελετών και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων.

Όπως μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί, η θεματολογία των ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών ξεπερνά κατά πολύ το καθαρά τεχνικό μέρος που αφορά στη συντήρηση κι αποκατάσταση των παλιών κτηρίων και προχωρά σε εις βάθος γνώση όλων των συναφών επιστημών.

Τεχνικές γνώσεις και κουλτούρα

Η ζήτηση διαμορφώνει την προσφορά και σε αυτόν τον τομέα. Και πράγματι, είναι πλέον τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον των σύγχρονων κοινωνιών να διαφυλάξουν την ιστορία, την παράδοση, την ίδια την ταυτότητά τους, μέσα και από τη διατήρηση του παλαιού κτηριακού αποθέματος που εντοπίζεται στον τόπο τους, που αναγκάζει την ακαδημαϊκή κοινότητα να σπεύσει να “απαντήσει” σε αυτή την ανάγκη. Νέοι επιστήμονες, με υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εις βάθος γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο, που απαιτεί συνδυασμό τεχνικών γνώσεων αλλά και κουλτούρας. Μόνο με αυτόν το συνδυασμό θα ξεπεραστούν λάθη του παρελθόντος που συχνά άλλαξαν την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία ενός τόπου και κατέστρεψαν για πάντα την πολιτιστική του κληρονομιά.