Ιστορία της Τέχνης, προστασία του περιβάλλοντος, υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά και δομικά υλικά, τεχνικές αποκατάστασης και αρχιτεκτονική. Οι σπουδές στον τομέα της αποκατάστασης και συντήρησης παλιών κτηρίων, που παραδίδονται πλέον από όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τις Πολυτεχνικές Σχολές, χαρακτηρίζονται από σημαντικό πλουραλισμό.