Από τα μινωικά ανάκτορα και τους ναούς της Αρχαίας Ελλάδας μέχρι τα πιο “σύγχρονα” ιστορικά κτίρια, που σήμερα στεγάζουν διάφορες χρήσεις, τα δείγματα της αρχιτεκτονικής τέχνης στην Ελλάδα είναι συνυφασμένα με τις ανάγκες που κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν.

Αποτελούν όμως συνάμα και δείγματα των σπουδαίων πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στον ελληνικό χώρο.